About

Tietoa yrityksestämme

Mikä Sataliina?

Sataliinalla luotamme että hampun viljely jalosteiden kehitys ja eri teollisuuden alojen liittäminen mahdollistaa laajaa hampun viljelyn ennallistamista ja hyvinvointia kaikille maapallon asuttajille maasta ilmaan, joten tehtävänämme on ensivaiheessa kehittää tulevaisuuden viljelyjärjestelmille tuotantoa, kehitystä ja jalostusketjuja sen ollessa kokonaisuutena vielä avonainen rajapinta.

Olemme vuonna 2019 perustettu kehitysyhtiö jonka toiminta on rakentunut maanviljelijöiden, asiantuntijuuden ja vaiherikkaan kehityksen seurauksena yhtiöksi, vastaamaan alkutuotannon kehityksestä ja institutionaalisesta yhteistyöstä hampun nykyisillä kotimaan markkinoilla.

Tuoden markkinoille uusia rajapintoja ja suomalaisia sovelluksia joiden perimmäisenä tarkoituksena on kohottaa kotimaista hampunviljelyn suosiota, kiertotaloudellista omavaraisuutta ja turvallisuutta.

Innovaatio

Innovaatioinamme toimii globaaleja trendejä huomioon ottaen valitut tuotesovellukset hampusta, yrityksen sijaintiin ja mahdollisuuksiin mukautuva jalostekartta, suomessa ennennäkemättömät tuotantolaitteet ja prosessit, jalostekartastamme on tarkoitus tuoda vaihtoehdoksi uusia täysin hiilineutraaleja käyttäjäystävällisiä tuotteita ja läpinäkyvää hiilijalanjälki laskentaa kaikille toimintamme osa-alueille tarjoten uusia kulutustottumuksia.

Tutkimus

Painotamme vahvaan institutionaaliseen työhön tekemällä siihen liittyvää operatiivista tk toimintaa ja koulutusta joka on omiaan vahvistamaan suomalaista hampun viljelyksen suosiota, tietämystä ja osaamista sen tuomalla toimintoihin vahvaa tukea ja taustaa.

läpinäkyvyys

Sataliina painotamme kehityksessä vahvaa institutionaalista pohjaa hampun tutkimukselle ja jalostukselle sen ollessa tieteellisesti todistettavissa ja uudelleen kehitettävissä sen vaatimilla instrumenteilla, käytämme myös hiilijalanjäljen laskentaa ja seurantaa näyttääksemme kuluttajalle sen vaikutuksen tulevaisuuden kaupankäynnissä. Läpinäkyvyys takaa kestävämpää tuotantoa ja siihen kuuluvien sidosryhmien luottamuksen arvoa

Toteutus

Tuotannon tehokkuus perustuu perinteisen maanviljelyksen rinnalle tuotetetuista pinta-alan monipuolisten arvo-jakeiden kokonaisvaltaisesta käytöstä saaduista hyödyistä, tästä esimerkkinä toimii sivuvirtana muilta jalostajilta tulevien raaka-aineiden jalostusarvon korottaminen ja suljettujen kiertojen mahdollistaminen, tämä tuottaa työtä ja alkutuotannon palkkavarmuutta sadosta riippumatta.

Seuranta

Tulosten ja kehityksen seurannassa käytämme käytännön sovelluksien prototyyppejä ja niiden koetuotantoa havainnollistamiseksi, pilotointia kehittämisen toteuttamiseksi, tieteellistä analysointia varmistamiseksi, dokumentointia sen vaatimilla standardeilla arkistoimiseksi ja kehittämis tarpeiden kartoitusta ennakoimiseen.

Idea

Holistinen aluekehittäminen ja sen mukana tuomat ekonomisesti, instituutionaalisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti toimivat hyvinvointialusta mahdollisuudet maaseudun ja kaupungin yhdistymiselle suotuisaksi yhtenäisyyden kokemukseksi.

Niko Holopainen

Coordinator

Niko Holopainen

Coordinator

Niko Holopainen

Coordinator

Niko Holopainen

Coordinator

Ota yhteyttä

Mäkikylänkuja 22, 27670 Mannila