PORTFOLIO

Kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja yhteiskunnalle

Tässä meille kuusi tärkeää toimintaa ohjaavaa aihepiiriä

Yhteiskunnan
osallistaminen

 • Kestävä elämänlaatu työntekijöille, asiakkaille ja yhteiskunnalle

 • Työvoiman moninaisuus, tasa-arvo
  ja entisestä mukautuvampi yhteiskunnallinen osallistavuus

 • Paikallisten yhteisöjen voimaannuttaminen ja alueellisten traditioiden kunnioittaminen

Ilmasto ja energia

 • Entistä pienempi energiankäyttö ja vähemmän kasvihuonekaasupäästöjä

 • Ilmastonmuutokseen vastaaminen

 • Biologinen monimuotoisuus ja sen puhdas rikastuttaminen  valttikorttina

Materiaalit ja jäte

 • Vaarattomat/hiilineutraalit materiaalit

 • Kiertotalouden menetelmät

 • Jätteen minimoiminen

 • Resurssitehokkuus

Ilmasto ja energia

 • Entistä pienempi energiankäyttö ja vähemmän kasvihuonekaasupäästöjä

 • Ilmastonmuutokseen vastaaminen

 • Biologinen monimuotoisuus ja sen puhdas muokkaaminen/rikastuttaminen valttikorttina

Terveys

 • Turvallinen ja myrkytön työympäristö

 • Parempi terveys kaikille arvoketjun osapuolille 

 • Viljelysmaata puhdistava ja kuohkeuttava vaikutus sopii viljelykiertoon erinomaisesti

Eettisten pelisääntöjen noudattaminen

 • Oikeudenmukainen/haitta ja hyötysuhteiltaan tasapainoinen liiketoiminta Tuotantoketjun hallinta ja läpinäkyvyys

 • Kestävän kehityksen mukaiset hankinnat ja säännökset

 • Lähituotannon arvon nostaminen ja hiilijäljen seuranta

Ota yhteyttä

Mäkikylänkuja 22, 27670 Mannila